Dades personals

Nivell de joc

NIVELL 1 - INICIACIÓ
M' iniciat al padel fa poc o no hi he jugat mai


NIVELL 2 - REGULAR
Jugo partits assidualment, però no domino la tècnica


NIVELL 3 - INTERMIG
Domino la tècnica dels cops bàsics, jugo algun torneig intern o he rebut classes


Preferència d'horaris

9h a 13h13h a 17h17h a 22h
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Dades bancàries

26,50€ + IVA
*La quota es passarà entre el dia 1 i 3 de cada més.

Acepto les condicions d'us

*Soci normal: Dona dret a jugar totes les hores que es vulgui durant el mes, prèvia reserva de pistes fins a una setmana d'antelació. 26,50+IVA
*Soci col·laborador: Dona dret a jugar 2 hores i mitja al mes, prèvia reserva de pistes fins a una setmana d'antelació. 10+IVA
*Soci infantil: Fins als 15 anys. Dona dret a jugar totes les hores que es vulgui durant el mes, prèvia reserva de pistes fins a una setmana d'antelació. 26,50+IVA
*Carnet familiar: Alta d'un segon membre (parella), rebaixa del 50% de la quota ordinària. 13,25+IVA