Dades personals

Nivell de joc

NIVELL 1 - INICIACIÓ - MITJÀ
M' iniciat al padel fa poc o no hi he jugat mai


NIVELL 2 - MITJÀ AVANÇAT
Jugo partits assidualment, però no domino la tècnica


Classes individuals

SocisNo socis
1 persona 30,00€ 35.00€
2 persones 20.00€ 25.00€
3 persones 15.00€ 10.00€

Quotes mensuals

SocisNo socis
1 persona 60.00€ 75.00€
2 persones 40.00€ 50.00€
3 persones 30.00€ 40.00€
4 persones 25.00€ 35.00€

Classes individuals

SocisNo socis
1 persona 30,00€ 35.00€
2 persones 20.00€ 25.00€
3 persones 15.00€ 10.00€

Quotes mensuals

SocisNo socis
1 persona 75.00€ 85.00€
2 persones 50.00€ 60.00€
3 persones 40.00€ 50.00€
Acepto les condicions d'us

*Minim 3 mesos
*Les classes infantils que surti d'aquesta quota s'aplicarà la mateixa que els adults no socis
*Sempre que el pare/mare sigui soci s'aplicarà el preu de soci
*Les classes per hora es pagaràn al comptat el dia de la classe
*Les classes mensuals s'abonaràn en la primera setmana del mes
*La llum s'abonarà a part